BIOINFO


Microarray Image

Home
Consortiul
Etape
Arhiva
Cautare
Discutii
Contact

Microarray Image

BIOINFO - Tehnici avansate pentru analiza sistemică la nivel molecular a unor maladii complexe (contract C32/2005)

 

     Obiective generale

 • dezvoltarea de instrumente bioinformatice pentru descifrarea mecanismelor genetice la nivel molecular ale unor maladii complexe Ón scopul determinării de markeri de diagnostic şi de ţinte terapeutice
 • crearea unui nucleu interdisciplinar in domeniul bioinformaticii şi biologiei moleculare
 • creşterea vizibilităţii internaţionale
÷
      Obiective tehnice
 • dezvoltarea de algoritmi de prelucrare a datelor masive de expresie genică
 • interpretarea, validarea şi testarea biologică a rezultatelor algoritmilor
 • investigarea la nivel molecular a unor maladii complexe (cancerul de colon, diabetul de tip 2)
 • integrarea resurselor bioinformatice in procesele de analiză şi Ądata miningĒ
 • proiectarea modelului experimental de studiu a markerilor moleculari
 • evidenţierea expresiei fenotipice a genelor proteinelor luate Ón studiu
 • realizarea de analize AI/LOH MSI pe cromozomii 1p şi 5q uman
 • demonstrarea utilităţii modelelor propuse, diseminarea informaţiilor
÷÷
     Rezultate preconizate
 • software avansat pentru analiza datelor de expresie genică
 
 

Home | Consortiul | Etape | Arhiva | Cautare | Discutii | Contact

 Copyright ICI(R).
Last updated: 01/26/07.